Postavit dům pro zdravé bydlení

U nás si můžete objednat:

Zpracování dokumentace stavby:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

Inženýrskou činnost:

 • Obstarání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách
 • Obstarání stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a institucí k projektu
 • Projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem
 • Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro investora
 • Autorské a technické dozory

Průzkum a posudky:

 • Statický průzkum objektu a vypracování statických posudků
 • Zpracovnání rozpočtu a výkazu výměr
 • Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Vypracování požárních zpráv
 • Vypracování povodňového plánu
 • Radonový, geologický a hydrogeologický průzkum

A můžete si prohlédnout již hotovou stavbu

Navštivte některou z referenčních staveb. Prohlídka s přednáškou trvá 1,5 hodiny. Domluvte si termín prohlídky – tel: 776 444 212; Email: athservis@seznam.cz, rádi se vám budeme věnovat.

Naši zákazníci si také objednali: projekty na změnu stavby, vyřízení stavebního ohlášení, stavební povolení, organizaci a zásobování stavby materiálem, stavební dozor, výběr certifikované stavební firmy a nakoupili ztracené bednění slevou.


Zde nás můžete kontaktovat:

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat